menu

Annemieke den Boer
info@lefrt.nl
06 - 44 37 02 87Waaghals Faalangsttraining voor kinderen

Werkwijze

Als je denkt, dat ik iets voor je kind of voor jullie leerling(en) kan betekenen, kunnen we vrijblijvend een gesprek plannen. We zetten samen op een rijtje wat er nodig kan zijn om dit kind of deze leerlingen weer in beweging te krijgen.
Dit kan een plan op inhoudelijke leerstof zijn, maar het kan ook zijn dat er gewerkt moet worden aan inzicht in 'wie ben ik', zelfvertrouwen vergroten of bijvoorbeeld het uitpluizen van bepaalde situaties.
In alle gevallen kijken we samen naar wat de kinderen wel kunnen.
Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld maak ik een handelingsplan en kunnen we aan de bak. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we de komende weken gaan werken. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 8 weken. Tijdens de begeleiding ga ik uit van wat uw kind wel kan. Van daar uit gaan we het leerprobleem te lijf. Bij ieder kind zal ik scherp in de gaten houden wat het nodig heeft op praktisch, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Een begeleidingsperiode wisselt per kind. In deze begeleidingsperiode kan begeleiding gegeven worden op school, thuis of in het ziekenhuis. Er kan contact zijn met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school.
Wanneer er gesprekken nodig zijn met school of een andere instantie zal ik dat ten alle tijden eerst met de ouders overleggen. Naast de begeleiding kan het nodig zijn dat er ook thuis geoefend wordt. Na een aantal weken worden de resultaten van de begeleiding geŽvalueerd. Ik kan zo nodig een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.
Natuurlijk mag je me tussentijds altijd vragen stellen. We gaan immers samen jouw kind een stapje verder helpen.


LEF kinderbegeleiding en remedial teaching    Middelweg 38    6584 AH Molenhoek    T:06 - 44 37 02 87