menu

Annemieke den Boer
info@lefrt.nl
06 - 44 37 02 87Waaghals Faalangsttraining voor kinderen

Wat biedt Lef?

Begeleiding op school of thuis
Lef biedt begeleiding aan kinderen bij wie leren anders gaat. Die begeleiding bieden we op verschillende manieren. Wanneer een kind een duidelijk leerprobleem heeft is het mogelijk remedial teaching op te starten. Na een intake gesprek, verzamelen we gegevens die er zijn over het leren en besluiten we of nader onderzoek nodig is. Hierna maak ik een handelingsplan en gaan we aan de slag. De begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar in overleg ook op school, naschoolse opvang of op een andere locatie. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, spelling of planning en organisatie.
Begeleiding vanuit een arrangement
Soms is het niet mogelijk om binnen een school voldoende tijd vrij te maken voor remedial teaching of de begeleiding van kinderen met leerproblemen. Ook zijn er scholen die bewust de keuze maken een gedeelte van de zorg extern in te kopen. Lef biedt scholen de mogelijkheid om op basis van een tijdelijke overeenkomst deze arrangementen in te kopen. Op deze manier is er geen sprake van een noodzakelijke formatieplaats en/of verplichtingen als het kind de school verlaat. Lef draagt zorg voor de continuïteit in de uitvoering van het handelingsplan.


Brugklastraining
Naar de brugklas gaan is voor iedereen spannend…
Maar als je al een beetje onzeker of verlegen bent of wordt gepest is het extra spannend...!
In deze training gaan we aan de slag met weerbaarheid en sociale vaardigheden.
Je bereidt je alvast een beetje voor op alle veranderingen die gaan komen.
Je leert voor jezelf op komen als er dingen gebeuren die je niet fijn vindt.
Je oefent hoe je contact maakt met je nieuwe klasgenoten.
En doordat je meer zelfvertrouwen gaat uitstralen, maak je makkelijker vrienden en wordt je minder snel gepest.
Je zult zien dat je zekerder wordt van jezelf!

Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 6 kinderen die op dit in groep 8 zitten.
Het is ook mogelijk om een individuele brugklastraining voor kinderen uit groep 8 of kinderen die in de brugklas zitten aan te vragen. Door middel van gesprekjes, oefeningen, bewust wording van houding en uitstraling gaan kinderen met meer zelfvertrouwen naar school.

Rekenbootcamp

Volgens veel kinderen is het eigenlijk “gewoon een leuk kinderfeestje”. Deze beeldende en speelse manier geeft je kind het plezier terug in rekenen. Leuke workshops met ruimte voor de eigen creativiteit en persoonlijke leerstrategie van je kind. De Bootcamp brengt je in de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een professionele praktijk voor leerondersteuning.Wat kun je van een RekenBootCamp verwachten? Veel spel en beweging en een beeldende uitleg. Instructie die aansluit bij de leerstrategie van je kind. Training in kleine groepen: minimaal 4 en maximaal 8 kinderen. Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen.
Teken je gesprek
Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat jou verteld wordt. ​Met Teken je gesprek heb je als begeleider een concreet middel in handen, waarbij je gestructureerd met een kind (vanaf ongeveer acht jaar), jongere of volwassene kunt praten en tekenen over allerlei levenszaken
Ik leer anders

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt.
Jungle memory training

Traint het werkgeheugen van 7-16 jarigen Jungle memory traint leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen stelt ons in staat om mentale aantekeningen te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. We gebruiken deze vaardigheid bij talloze vakken als taal, rekenen, geschiedenis of NASK. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken.
Ik leer leren


LEF kinderbegeleiding en remedial teaching    Middelweg 38    6584 AH Molenhoek    T:06 - 44 37 02 87